Skolor i meditering

Anger vissa specialinriktningar men övergripande ger meditation i olika former själslig, psykisk och kroppslig avspänning. Den som lär sig meditation får en större insikt i sig själv och även sitt förhållningssätt. Om man går en kurs i vilken typ av skolning som verkar intressantast lär man sig olika tekniker för att sedan kunna utöva meditation i hemmet. Det handlar om att fokusera, koncentrera sig i kombination med avspänning. Upplever man stress kan det vara skönt att lära sig att stilla ner sitt sinne och kropp. Bäst resultat uppnås vid regelbunden meditation. Lärorna spänner över många olika områden men alla strävar mot samma mål. En kaotisk vardag med bestyr och problem innebär sömnproblem vilket leder till mer oro och stress. Lär man sig att slappna av kommer sömnen lättare och man får en inre frid med meditation.  

Tid är hälsa

 Under meditation tar man sig tid att reflektera över sig själv och omvärlden även under icke meditationstid, man lär sig att bedöma bättre och värdera saker rätt. Meditationen har goda effekter på personlig hälsa och förebygger sjukdomar, både psykiska och fysiska. Men i första hand haandlar det om att komma ner i varv och lindra stresskänsla.

Skolor i meditering

 Exempel på olika skolor och inriktningar/ kurser 

 • Andlig utveckling
 • Andning
 • ChiBall
 • Frigörande dans
 • Mat och hälsa
 • Meditation
 • Mindfulness
 • Nia
 • Personlig utveckling
 • Pilates
 • Qi gong
 • Tai chi
 • Retreat
 • Yoga
 • Yinyoga
 • Meditation buddhism
 • Mandalamålning

Mantrats betydelse

 Under meditation skall man upprepa något ord eller namn, det kallas mantra. Detta gör man för att sudda ut onödiga tankar, för att rena hjärnans tankeverksamhet. Begreppet Man står för sinne och Tra för befrielse, att befria. Således är mantrat som en nyckel till själens och sinnets frigörelse under meditationen. Kanske känner man till aum eler ohm vilket mantra som exempelvis buddhistiska munkar använder. Men även inom hinduismen används orden som står för treenigheten Brahma, Vishnu och Shiva. Symbolen för treenigheten kan man även visualisera under meditation och då en punkt representerande Nirguna. Alltets storhet betecknas av Ohm.  

Mindfulness

 Eller Medveten Närvaro kommer från buddhismen. Den skolan fokuserar på nuet och vad som händer då och man skall lära sig att inte döma eller värdera. Man skall bara kunna beskriva händelser efter att ha observerat dem. Begreppet kommer efter Buddhas efterföljare utvecklade ur den åttafaldiga vägen. Mindfulness ingår i psykoterapi som ”tredje vågens KBT”.

 

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Aditom.se

Tema av Anders Norén