Tekniker för meditering

Det finns tusentals olika meditationstekniker men de har alla samma syfte, och det är att stilla vårt sinne och hjälpa oss att bli medvetna om våra tankar. Detta ger en inre harmoni som gör det lättare för oss att hantera känslor och livets yttre aspekter. Denna harmoni nås vanligtvis genom att koncentrera sig på något, så som exempelvis vårt egna andetag, färger och former, eller så leds själva meditationen av en lärare.

Två vanliga tekniker

Tekniker för mediteringEn av de mest populära och grundläggande teknikerna för meditering är Mindfulness. Denna teknik handlar om att acceptera det som händer här och nu, och samtidigt uppleva nuet till fullo. Detta ska i sin tur minska den smärta och det lidande som kan uppkomma hos oss i olika situationer under livets gång. Mindfulness består av tre huvudtekniker – fokusering på andning, sinnesintryck och djupavslappning. Dessa delar används omväxlande. Under 70-talet användes mindfulness även som en form av stresshantering för patienter med kroniska sjukdomar.

Ytterligare en populär teknik är Zen. Den vanligaste positionen i zenmeditation är den så kallade ”zazen”, vilket innebär att utövaren sitter ned. Denna form av meditation är dock inte bara något som görs stillasittande, utan det är också en livshållning som kan genomsyra hela utövarens liv. Ordet ”zen” syftar på den koncentration som gör att medvetandet stillas till en fokuserad uppmärksamhet. Genom att vara uppmärksam på andningen kan sinnet då bringas till fokus och stillhet. Denna uppmärksamhet kan i sin tur även göra sinnet tomt och utvidgat i en djup vila, där man slutligen kan komma till uppvaknanden som innebär insikter om sinnets sanna natur.

Tekniker för meditering

Meditation med rörelse

Tai Chi är en meditationsteknik där lugna kroppsrörelser synkroniseras med andningen. Tekniken härstammar från Kina, och har en stärkande och avslappnande effekt. Tai Chi kan utövas av alla, oavsett fysiska förutsättningar, ålder eller kön. Att utöva Tai Chi ger en bättre hållning och rörlighet i kroppen. De rörelser som utförs går i ett långsamt flöde som tillsammans med fokuserad andning gör att kroppen upplevs på ett annorlunda, och nytt vis.

Något för alla

I och med att det finns så många olika tekniker för meditation så innebär det att det finns något som passar alla. Det är exempelvis mycket enkelt att komma igång med vanlig andningsmeditation, där korta övningar görs med fokus på andningen för att stressa ner och slappna av. Gradvis kommer sedan de tankar som innan varit distraherade att lugna sig och vi upplever då en känsla av avslappning och inre ro.

 

Föregående Inlägg

© 2024 Aditom.se

Tema av Anders Norén